Voorlichting

Vaak beseffen we niet hoe belangrijk voorlichting is voor het welzijn van honden. Juist door voorlichting voorkomen we veel leed onder honden. De Koninklijke Hondenbescherming houdt zich dan ook duidelijk bezig met voorlichting aan diverse doelgroepen. Zo probeert ze niet alleen verwaarlozing en mishandeling te voorkomen, maar ook bijvoorbeeld malafide hondenhandel in te dammen.

Hond ontmoet hond

Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat hoe en waar je een hond aanschaft, invloed heeft op het welzijn van de hond. Nog steeds worden in Nederland op grote schaal honden gefokt en gehouden in erbarmelijke omstandigheden. Voorlichting maakt dat hondenbezitters in spe bewust nadenken over hun aankoop en zo kunnen we stap voor stap het aantal dieren verminderen dat in deze verschrikkelijke omstandigheden leeft of geboren wordt.

Andere gebieden van voorlichting zijn het doordacht aanschaffen van een hond (past de hond bij de eigenaar, zijn leefstijl, zijn gezin?), de juiste keuze voor een ras of type hond, de juiste verzorging, de hond in de maatschappij. Zo kunnen we verwaarlozing en het onbezonnen beginnen aan – en vervolgens dumpen van – honden tegen gaan.

Juist door voorlichting bereiken we veel mensen en voorkomen we veel hondenleed.

U kunt helpen door de folders uit de informatielijn te verspreiden. U vindt deze in het menu item ‘’.

Dwergje 2011