Over de Hondenbescherming

De Koninklijke Hondenbescherming is een goede doelenorganisatie met CBF-keurmerk die zich inzet voor het welzijn van honden en voor verantwoord hondenbezit...

Joss

Ik wil meer weten over de Hondenbescherming

De officiële naam van de organisatie is Koninklijke Hondenbescherming, soms kortweg 'Hondenbescherming', voorheen 'Hondenbond'. 

De Koninklijke Hondenbescherming stelt zich tot doel het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt. Zij voert hiertoe een aantal activiteiten en projecten uit, zoals de opvang van oudere honden en het geven van voorlichting aan hondenbezitters.

Sinds 2006 is de organisatie drager van het CBF-Keur. De Koninklijke Hondenbescherming is een vereniging met leden die uiteindelijke beslisbevoegdheid hebben middels de algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, draagt zorg voor verantwoord beleid. Het bestuur is onbezoldigd. Bij de organisatie werkt 3,6 FTE personeel dat betaald krijgt volgens de salarisschalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Sinds 2012 mag de organisatie zich Koninklijk noemen.

De Koninklijke Hondenbescherming is de ANBI-status toegekend. Op deze pagina vindt u alle informatie over de organisatie bij elkaar, die wettelijk gevraagd wordt om de ANBI-status toegekend te krijgen.

Wil je meer lezen over de organisatie en haar activiteiten? Download dan hier de recente jaarverslagen:

Jaarverslag 2017 (539,7 KB)

Jaarverslag 2016 (1,0 MB)

Jaarverslag 2015 (3,0 MB)

Jaarverslag 2014 (1,9 MB)

Jaarverslag 2013 Koninklijke Hondenbescherming (1,4 MB)

Wil je meer lezen over de historie van de Hondenbescherming, opgericht in 1912, om op te komen voor de trekhond, download dan het historisch overzicht: Historisch overzicht Hondenbescherming 1912-2012 (1,8 MB) . De statuten vind je hier:  statuten (5,7 MB)

Ben je juist op zoek naar de plannen voor de komende jaren? Lees dan hier de hoofdlijnen van het  Meerjarenbeleidsplan 2019-2021 (1,3 MB) .

Bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming
Het bestuur van de Hondenbescherming is onbezoldigd en bestaat uit:

Dhr. mr. T. Bosch - voorzitter (zitting sinds 2013)

Mw. L.E.D. Tjeertes - secretaris (zitting sinds 2016)

Dhr. R. de Vink - penningmeester (zitting sinds 2013)

Dhr. D. ten Holder - bestuurslid (zitting sinds 2017)

Mw. mr. B.E.V. Langeler - bestuurslid (zitting sinds 2009)

Dhr. mr. G. van Slooten - bestuurslid (zitting sinds 2013) 

Dhr. dr. mr. E. Virginia - bestuurslid (zitting sinds 2017)

Het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming is onbezoldigd. Meer lezen over het beloningsbeleid van de Koninklijke Hondenbescherming, kan in een van de jaarverslagen (hierboven te downloaden). 

Koninklijke Hondenbescherming
Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3388538 (van maandag t/m donderdag van 9.30 - 14.30 uur)
E-mail: info@hondenbescherming.nl
Rekeningnummer: 130184 (IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84) (BIC: INGBNL2A)
KVK-nummer: 40409239 Fiscaal nummer: 28.72.274

Klacht? Download hier het  klachtenreglement (454,6 KB)  of neem direct contact op met info@hondenbescherming.nl

Dorus