Dutch Cell Dogs

De Koninkijke Hondenbescherming ondersteunt Dutch Cell Dogs omdat zij asielhonden een kans geeft op een beter leven.

De stichting traint moeilijk plaatsbare asielhonden met behulp van gedetineerden in de gevangenis. De honden maken dankzij de training weer kans op een nieuw thuis en de verblijfperiode in het asiel wordt aangenamer omdat de honden geestelijk en lichamelijk worden bezig gehouden.

Ondertussen leren de gedetineerden allerlei vaardigheden aan die ze goed kunnen gebruiken bij hun terugkeer in de maatschappij. Dutch Cell Dogs heeft in 2015 de bijzondere internationale prijs Redemption & Justice Awards gewonnen. Deze is in het leven geroepen door No Offence, een organisatie die zich wereldwijd hard maakt voor samenwerking tussen alle mogelijke partijen op justitieel gebied met als doel criminaliteit en de kans op recidive te verminderen. 

De Koninklijke Hondenbescherming is vooral blij met het werk dat Dutch Cell Dogs voor de honden doet. Niet alleen voor de honden die in het programma meedraaien, maar ook voor alle asielhonden, vanwege de veel positievere uitstraling die voor asielhonden wordt gegenereerd.