Verplicht chippen

Na 1 april 2013 moet elke hond die Nederland inkomt en elke pup die wordt geboren een identificatiechip ingebracht krijgen. De Koninklijke Hondenbescherming is blij met deze zogenaamde ‘identificatie- en registratieplicht (I&R)’. Het zal namelijk helpen om verwaarlozing, mishandeling en malafide hondenhandel te bestrijden. Als eigenaar is de hond bovendien makkelijker terug te brengen als hij vermist is geraakt. Op deze pagina leest u meer over ‘I&R’.

Verplichte chip voor pups en ingevoerde honden

Pups bij elkaar in gras

De verplichte I&R gaat gelden voor honden die geboren zijn vanaf de ingangsdatum van de verplichting: 1 april 2013. De verplichting geldt dus niet voor oudere honden, maar alleen voor pups.

De fokker moet er voor zorgen dat de hond binnen zeven weken na de geboorte is gechipt en binnen acht weken is geregistreerd bij een door de Minister van Economische Zaken aangewezen databank. De grootste databank in Nederland is de NDG (www.ndg.nl). Koopt u een pup van een fokker? Dan moet u binnen twee weken de juiste gegevens op de chip hebben laten plaatsen.

Komt een hond uit het buitenland Nederland in? Deze hond is dan al gechipt. Binnen twee weken moet de hond geregistreerd worden bij een Nederlandse databank met de juiste gegevens van de (nieuwe) eigenaar.

Koop alleen een gechipte hond

Op zoek naar een hond? Koop dan alleen een gechipt dier! De fokker moet een bewijs van registratie kunnen overleggen. Als koper ben je verantwoordelijk voor het binnen twee weken overzetten van de registratie van de hond op jou als koper. Kijk voor meer tips over aanschaf in de checklists. Voor meer informatie over het overzetten van de chip, o.a.: www.ndg.nl & www.drloket.nl.

Naam en adres eigenaar op de chip

De gegevens die geregistreerd moeten worden in de databank zijn onder meer de persoonsgegevens van de houder en de geboortedatum van de hond. De databank moet er voor zorgen dat de persoonsgegevens beschermd zijn. Ze mogen deze gegevens ook niet doorgeven in het kader van bijvoorbeeld het innen van hondenbelasting.

Meer gegevens op de chip

De Koninklijke Hondenbescherming heeft zich samen met andere dierenbeschermingsorganisaties jaren sterkgemaakt voor verplicht chippen. De ‘I&R-plicht’ is onontbeerlijk bij het aanpakken van welk probleem met honden dan ook. Of het nu gaat om fokken, verhandelen, erfelijke ziekten, bijtongevallen of mishandeling. Aan de hand van registratie van iedere individuele hond zijn problemen beter in kaart te brengen en te bestrijden. Het is dus goed dat deze verplichting er nu is.

De Koninklijke Hondenbescherming had graag gezien dat er meer geregistreerd zou worden, bijvoorbeeld ook gegevens over de moederhond. Zodoende ontstaat een duidelijker beeld van het aantal gefokte pups per moederhond, en aantal nestjes bij de fokker. Het stemt wel positief dat het ministerie te zijner tijd bekijkt of het toch niet noodzakelijk is om dit wel te gaan registreren.

Heel jonge Beauceron pup Meer informatie vindt u ook via het LICG