In de samenleving

In onze drukke samenleving is het niet altijd makkelijk om als hond(enbezitter) je weg te vinden. Soms lijkt het wel of de hond nergens welkom meer is. Hoe komt dat toch?

Ik heb een hond in de samenleving

Hond op bankje Welke gevolgen heeft dat voor mij en mijn hond?

Honden en mensen leven al eeuwenlang dicht bij elkaar. Het klikt dus tussen mensen en honden, beide soorten putten voordeel uit elkaars aanwezigheid.

Er zijn meer diersoorten die zich hebben aangesloten bij mensen en nu in gedomesticeerde vorm dicht bij ons wonen maar geen band is zo hecht en zo gelijkend op contact met andere mensen als de band die we met onze honden hebben. Bijzonder en iets om uitermate zuinig op te zijn!

Al zijn mens en hond zo verbonden, samenleven gaat niet altijd als vanzelf. Zeker niet in onze hedendaagse, drukke maatschappij. Honden maken deel uit van onze samenleving. Zij geven vrolijkheid en kleur aan het leven van de hondenbezitter. Bovendien zijn honden soms zelfs onmisbaar als hulphond voor functiebeperkten of bijvoorbeeld bij het opsporen van vermisten. Echter... De publieke ruimte moet met elkaar gedeeld worden. Als we daarbij geen rekening houden met elkaar ontstaat overlast. Wat mensen als hinderlijk ervaren is voor iedereen verschillend: harde muziek, rommel op straat, stank van een fabriek maar ook hondengedrag. Als hondenbezitter is het dus zaak om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Minder overlast betekent meer ruimte voor u en uw hond.

Lees hier meer over:

Of download de folder Hond in de omgeving (515,7 KB)

Blaffen 

Blaffende hond Blaffen is een manier van communiceren van de hond. Dat een hond blaft, is dus normaal. Lang waren mensen zelfs blij met een blaffende hond: de hond waarschuwde daarmee dat er ‘volk’ of ‘een indringer’ was. In onze huidige samenleving waarin we dicht op elkaar leven, wordt blaffen minder gewaardeerd.

Overmatig blaffen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan aangeleerd zijn, te maken hebben met verdedigen, of een gevolg zijn van slecht alleen kunnen zijn. Soms speelt ook verveling een rol.

Blaft uw hond overmatig? Zoek contact met een erkende hondengedragstherapeut. Hij of zij kan samen met u de oorzaak van het blaffen achterhalen en een plan van aanpak opstellen. U vindt een erkende gedragstherapeut via: certipet.nl of alphagedragstherapeuten.nl

Ga nooit over tot het omdoen van een apparaat als een anti-blafband. Een dergelijk middel geeft de hond stress en neemt de oorzaak van het gedrag niet weg. Bij honden die angstig zijn bij het alleen zijn is het gebruik van een anti-blafband rampzalig en niets anders dan dierenmishandeling.

Meer lezen over (het voorkomen van) blafoverlast? Download de Antiblafflyer: Antiblafflyer (521,4 KB)

Hondenpoep 

Ruim je Rot App gratis te downloaden Hondenpoep is een van de grootste volksergernissen. Met name in de grote steden is hondenpoep op de stoep en grasvelden een ware plaag. Hondenpoep op straat, op grasvelden, in de speeltuin en op andere plekken zorgt ervoor dat mensen een hekel krijgen aan honden. En dat is jammer.
Niemand vind het immers leuk om in de poep te staan, ook hondenbezitters niet. In hondenpoep kunnen zoönosen zitten. Dat zijn ziekten die overdraagbaar zijn van hond op mens. Deze kunnen voor kwetsbare mensen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Leer uw hond daarom op een bepaalde plek zijn behoefte te doen en ruim ongelukjes altijd op.

Lees meer over hondenpoep in deze flyer. Of download de gratis 'Ruim je rot' App.

In natuur

Kind en hond aan waterkant Helaas lijken honden en natuur tegenwoordig twee onverenigbare zaken. Ons inziens is dit niet terecht. Er zijn wel zaken die aandacht behoeven. Jachtinstinct is diep geworteld in de hond. Niet bij alle honden ligt die zo dicht aan de oppervlakte maar in beginsel heeft elke hond de neiging achter snel voortbewegende zaken aan te rennen.

De wereld is nu eenmaal vol verleidelijke dingen om achteraan te gaan: katten, joggers, schapen, fietsers, eenden, hazen en eventueel zelfs bromfietsen of auto's. Een jagende hond zorgt vaak voor boze reacties van mensen. Uw hond laat immers anderen flink schrikken en wat bovenal erg belangrijk is is dat een jagende hond tot een beperking van de bewegingsvrijheid van alle honden kan leiden. Laat uw hond daarom NOOIT zelfstandig najagen. Het is gevaarlijk voor de hond en voor andere dieren, het is buitengewoon hinderlijk voor andere mensen en het is bovendien zeer moeilijk weer af te leren.

Loslopen

Honden hebben beweging nodig. Ze willen rennen, graven, snuffelen en ravotten. Daarvoor is een dagelijkse uitgebreide wandeling nodig. Helaas mag en kan de hond niet overal loslopen. In de stad wordt een loslopende hond al snel als hinderlijk gezien. Ook kan hij het verkeer en zichzelf in gevaar brengen. In veel natuurgebieden is de hond (helaas) een ongewenste gast: hij mag er of helemaal niet komen of alleen als hij aangelijnd is.

Het is belangrijk dat u een ambassadeur bent voor de hond die losloopt. Uw hond gaat dus niet op andere honden en recreanten af, ook niet als hij vriendelijk is. Veel mensen zijn niet gediend van honden, ook niet van vriendelijke honden.

Wanneer uw hond weinig tot geen overlast veroorzaakt in een gebied richting andere recreanten, wild en vee, is de kans groter dat u nog lang van deze wandelplek kan blijven genieten! Aanlijnplicht voor honden en afsluiting van een gebied voor honden is bijna altijd het gevolg van onplezierige ervaringen.

Pup kauwt op iets