Doneer nu

Gun kortsnuit korte weg naar langere luchtweg!

Den Haag, 8 mei 2020

Minister Carola Schouten staat tijdelijk verruiming toe van de handhavingscriteria voor het fokken met kortsnuitige honden. Dit doet zij omdat handhaving van de criteria in de praktijk zou leiden tot een fokverbod op bepaalde rassen. Het is niet de intentie van de Minister rassen te verbieden en daarom verruimt ze dus tijdelijk de criteria (behorende bij artikel 3.4 besluit houders van dieren, betreffende het fokken met kortsnuitige honden).

 

De Koninklijke Hondenbescherming heeft zorg over de tijdelijke verruiming van de handhavingscriteria die letterlijk van levensbelang zijn voor honden. Zij komt daarom met een dringende oproep: Gun de kortsnuit een korte weg naar een langere luchtweg!

De tijdelijke verruiming van de criteria zou in optiek van de Hondenbescherming maximaal twee jaar mogen duren. Dit vanaf het moment dat het rapport van de Universiteit Utrecht is verschenen. Vanaf dat moment immers hebben fokkers hun voorbereidingen kunnen treffen. Voorbereidingen die letterlijk van levensbelang zijn voor hun honden.

Een recent review artikel van Purdue University en Massey University bevestigt eens te meer dat de relatie tussen het brachycephale uiterlijk en verschillende chronische ziekten betekent dat de welzijnsaantasting voor deze honden niet ontkend kan worden (Ekenstedt, K. J., Crosse, K. R., & Risselada, M. (2020). Canine Brachycephaly: Anatomy, Pathology, Genetics and Welfare. Journal of Comparative Pathology, 176, 109-115.).

Verstikkend leven

Honden met te korte snuiten leven een verstikkend leven. Nieuwe generaties geboren laten worden met een dergelijk beperkte mogelijkheid om hond te zijn, moet geen enkele fokker willen.

Een verruiming van handhavingscriteria om toe te werken naar langere neuzen is een mooi gebaar naar de fokkers. Het is nu aan de fokkers om de liefde voor hun ras of type hond direct om te zetten in lucht voor leven en levensvatbaarheid van de honden die zij in hun hart hebben gesloten. De Hondenbescherming roept dan ook de politiek en het ministerie op om de kortsnuit een korte weg te gunnen naar een langere luchtweg en de tijdelijke verruiming van de criteria niet langer dan twee jaar te laten duren.

Tegelijkertijd is het wat betreft de Hondenbescherming zaak de import en van kortsnuitige puppy’s te remmen. Wanneer we de fok van kortsnuitige honden in Nederland tegengaan, kunnen we niet onze ogen sluiten voor importleed. Op de schouders van de consument die van het type hond houdt, rust een immense verantwoordelijkheid om elke hond lucht tot leven te gunnen. Een verantwoorde keuze maak je als hondenkoper voor jezelf, maar vooral ook voor de hond. Liefde voor je hond toon je door hem lucht te geven om te leven.

Vroegtijdige dood

We zien als Hondenbescherming niet alleen regelmatig hoe veel verdriet gezinnen hebben als ze van een hond van slechts enkele jaren oud afscheid moeten nemen. Het valt de organisatie ook op dat zij in hun bejaardenhuis voor honden eigenlijk nooit kortsnuitige honden ontvangt. ‘Veel kortsnuitige honden sterven een vroegtijdige dood’ geeft de projectleider van het hondenbejaardenhuis aan. ‘Hun constante gevecht voor lucht, maakt een voortijdige dood vaak onvermijdelijk’.

De Hondenbescherming begrijpt niet hoe mensen die juist zo van hun dieren houden, dat hernieuwd laten gebeuren door weer een benauwde hond te kiezen. Ze benadrukt juist daarom dat het van levensbelang is voor deze honden dat de overheid haar rol pakt voor het realiseren van een hondwaardig bestaan voor deze honden.